TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Prezentul Regulament se aplică pentru evenimentul Russian Roulette, organizat de Weekend Openair Events intitulat în continuare „Organizator”. Prezentul Regulament defineşte regulile pe care fiecare Participant al evenimentului trebuie să le respecte. Prezentul Regulament defineşte drepturile şi obligaţiile în relaţia dintre Organizator şi Participant.

I. ORGANIZATORUL ȘI EVENIMENTUL

1. ORGANIZATORUL
Weekend Openair Events, societate comercială cu sediul social în Bd. Mărășești, nr. 42, bl. 1, sc. A, et. 2, ap. 7, Sector 4, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6980/2017, având CIF: 37571758.
2. EVENIMENTUL
Denumit Russian Roulette, ce se desfășoară la Arenele Romane din municipiul București, în data de 23.09.2017

II. REGULAMENT

1. Prezentul Regulament reprezintă o înțelegere între Organizator și Participant.
2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului www.russianroulette.ro.
3. Prin cumpărarea unui bilet, Participantul înțelege, acceptă şi se obligă să respecte acest Regulament.
4. Organizatorul asigură Participantul că prin cumpărarea unui bilet valid (indiferent de metoda prin care a fost achiziţionat) i se asigură dreptul de a participa la eveniment, în condițiile de la punctual III.1, de mai jos.

III. BILETE, TIPURI DE BILETE ŞI CUMPĂRAREA BILETELOR

1. BILETE ȘI TIPURI DE BILETE
1.1. Biletele pot fi achiziționate online de la partenerii evenimentului Eventim și IaBilet și a partenerilor acestora. Lista completă poate fi găsită pe paginile oficiale www.eventim.ro și www.iabilet.ro. De asemenea, biletele pot fi cumpărate la intrarea în locație, în seara evenimentului în data de 23.09.2017.
1.2. Accesul la eveniment se face utilizând unul dintre următoarele tipuri de bilete:
- Acces General: garantează Participantului accesul în cadrul evenimentului pe toată durata desfășurării acestuia, începând cu ora 20:00 și până la sfârșitul evenimentului.
- VIP: garantează Participantului accesul în cadrul evenimentului pe toată durata desfășurării acestuia, începând cu ora 20:00 și până la sfârșitul evenimentului beneficiind de acces în zona special amenajată.
- Invitații Standard: garantează Participantului accesul în cadrul evenimentului pe toată durata desfășurării acestuia, începând cu ora 20:00 și până la sfârșitul evenimentului.
- Invitații VIP: garantează Participantului accesul în cadrul evenimentului pe toată durata desfășurării acestuia, începând cu ora 20:00 și până la sfârșitul evenimentului beneficiind de acces în zona special amenajată.
1.3. Accesul persoanelor care dețin un bilet valid este de +14 ani.
1.4. Persoanele cu dizabilități, care trimit în prealabil o copie după certificatul de handicap pe contact@russianroulette.ro, au acces gratuit. Însoțitorul nu beneficiază de gratuitate.
1.5. Organizatorul garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute de către partenerii Russian Roulette.
IMPORTANT!
Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea biletelor sau a invitaţiilor la suprapreţ. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a anula/confisca biletele/invitațiile respective și de a interzice accesul în locația evenimentului persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară astfel de activităţi.
Este strict interzisă postarea de poze cu bilete sau seriile unice ale biletelor pe rețele sociale (exemplu Facebook, Instagram, Twitter etc.). Este strict interzisă postarea de vânzare a biletelor pe rețele sociale sau site-uri.
1.6. Biletele: accesul la eveniment se face DOAR pe baza unuia dintre cele două tipuri de bilete (format fizic sau e-ticket) sau cele două tipuri de invitații (format fizic sau e-ticket). Doar un bilet valid și care nu este deteriorat sau rupt asigură Participantului dreptul de a intra în perimetrul locației desfășurării evenimentului.
1.7. Brăţări: Accesul în zona VIP se face doar pe baza unei brățări. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra in perimetrul zonei special amenajate pentru posesorii de bilete VIP. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica constant brăţara pe întreg perimetrul evenimentului. Pierderea, avarierea sau distrugerea brăţării este responsabilitatea exclusivă a participantului. În cazul avarierii sau pierderii, brăţara nu mai oferă participantului niciun drept de a intra în zona VIP, acesta fiind obligat să îşi achiziţioneze un bilet nou sau să părăsească perimetrul VIP. Brăţările rupte sau lipite nu sunt valide şi nu vor fi schimbate de Organizatori.
IMPORTANT!
În cazul avarierii sau pierderii biletului sau a invitației, Participantului nu i se mai oferă niciun drept de participare la eveniment, acesta fiind obligat să îşi achiziţioneze un bilet nou din locația unde se va desfășura evenimentul în limita biletelor rămase disponibile. Biletele rupte nu vor fi schimbate de Organizatori.
2. CUMPĂRAREA BILETELOR
2.1. Cumpărarea online a biletelor din rețeaua IaBilet se face de pe www.iabilet.ro, folosind aplicația de mobil IaBilet disponibilă pe iOS și Android, folosind sistemul acestora de plăţi online, și din locațiile IaBilet (exemplu: Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 lângă casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Berăria H, Agențiile Perfect Tour, Magazinele Uman etc.). Pentru mai multe detalii despre locaţiile IaBilet, metode de plată sau livrare, cumpărătorul trebuie să viziteze site-ul www.iabilet.ro.
2.2. Cumpărarea biletelor din Rețeaua Eventim se realizează pe www.eventim.ro, folosind sistemul acestora de plăţi online, și din locațiile Eventim. Eventim are dreptul de a percepe un comision de administrare care se adaugă peste preţul normal al biletului. Pentru mai multe detalii despre locaţiile Eventim, metode de plată sau livrare, cumpărătorul trebuie să viziteze site-ul www.eventim.ro.
3. CUMPĂRAREA BILETELOR
3.1. Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită.
4. SCHIMBAREA PREȚURILOR
4.1.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.

IV. PARTICIPAREA LA EVENIMENT

1. INTRAREA
1.1. Intrarea se face doar pe la zonele special amenajate, pe baza biletelor cumpărate online sau de la intrare sau pe baza invitațiilor. Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate.
1.2. În momentul intrării în perimetrul locației unde se va desfășura evenimentul, Participantul ia la cunoştiinţă acest Regulament, afișat în loc vizibil.
Este interzis accesul cu:
- Droguri
- Aparate pirotehnice
- Sticlă
- Obiecte contondente
- Cuţite
- Umbrele
- Material explozibil, toxic sau inflamabil
- Obiecte care îi pot răni pe ceilalţi.
În concordonaţă cu legile în vigoare, participanţii nu pot introduce în locație următoarele obiecte:
cuţite, spray paralizant, lanţuri sau alte obiecte care reprezintă pericol public. Participanţii nu pot introduce alcool în perimetrul locației. Participanții nu pot intra în perimetrul locației cu rucsace sau genți de mari dimensiuni, aceștia pot avea asupra lor genți de mici dimensiuni. Participanţii nu pot intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel în perimetrul locației (excepție făcând insulina sau alt medicament pentru care se va prezenta o prescripție medicală).
1.3. Participarea la eveniment se face pe proprie răspundere, inclusiv cu privire la următoarele:
Persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment. Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna persoanelor epileptice.
1.4. Este interzisă intrarea cu maşina în zona evenimentului fără acordul Organizatorului.
1.5. Accesul minorilor sub vârsta de 14 ani în incinta evenimentului ESTE INTERZISĂ. Minorii cu vârsta între 14-18 ani vor avea dreptul să intre în locație numai pe baza cărții de identiate și a acordului parental pe care va trebui să-l dețină asupra lui, în original, pe toată perioada de participare la desfășurarea evenimentului. Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice și țigări.
1.6. Accesul cu animale este interzis.
1.7. Accesul persoanelor în stare de ebrietate ESTE INTERZISĂ indiferent dacă prezintă un bilet valid.
1.8. Accesul în cadrul evenimentului se va face astfel: în ziua de 23.09.2017, începând cu ora 20:00.
2. REGULI DE CONDUITĂ PE SUPRAFAŢA EVENIMENTULUI
2.1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi prevederile enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcare a acestuia. Participanţii sunt obligaţi, ca în incinta locației, să respecte şi să nu distrugă materialele și construcţiile de orice fel din zona evenimentului.
2.2. Pe perioada evenimentului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite orice fel de pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale sau a demara orice fel de solicitări sau acțiuni, inclusiv acțiuni în justiție, cu privire la acestea. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (exemplu: Faceebook, Youtube etc.) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel Participantul.
Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă vor folosi aceste materiale exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire către public, gratuită sau oneroasă a materialelor filmate este interzisă.
Există excepții în care managementul artiștilor participanți interzic filmatul și fotografiatul. În aceste situații, Organizatorul va anunța pe pagina de Facebook a evenimentului
(https://www.facebook.com/russianrouletteromania/) că filmatul și fotografiatul în timpul acelor momente este strict interzis.
2.3. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta locației este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.
2.4. Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare.
2.5. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.
2.6. Este interzisă cățărarea sau escaladarea oricărei structuri din cadrul locației (boxe, garduri, containere etc.). Cei ce vor încălca această regulă vor fi escortați în afara evenimentului.
2.7. Este interzis accesul în zone semnalizate ca fiind interzise publicului.
2.8. Este interzisă ridicarea de cabluri de curent de pe jos. În cazul în care un Participant descoperă o astfel de situație este obligat să avertizeze Organizatorii.
2.9. În caz de urgență, participanții trebuie să urmeze instrucțiunile Organizatorilor și indicatoarele către căile de ieșire.
3. OBIECTE PIERDUTE
Obiectele pierdute trebuie aduse la zona de garderobă din cadrul Arenelor Romane. Proprietarii le pot recupera urmând o procedură care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. După eveniment, Organizatorii vor păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de 10 zile de la momentul predării către zona specială pentru a încerca returnarea lor către proprietari.
4. SECURITATE
Pe teritoriul desfășurării evenimentului, Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de
urgenţă. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară evenimentul.
5. PRIM AJUTOR
Pe teritoriul evenimentului există zone de prim ajutor, în caz de nevoie.
6. SERVICII ȘI PRODUSE
6.1. În timpul evenimentului, produsele și serviciile vor putea fi achiziționate în locuri special amenajate (bar). Participanţii se angajează să folosească ca modalităţi de plată pentru achizitionarea acestora doar metodele și instrumentele de plată acceptate de organizatori şi de partenerii acestora. Ca regulă generală, plata serviciilor și produselor în incinta evenimentului se va face cu jetoane achiziționate doar din perimetrul locației unde se desfășoară evenimentul, care constituie singura modalitate de încasare/plată a bunurilor vândute/cumpărate în interiorul locației evenimentului. Jetoanele vor putea fi achiziționate în locuri special amenajate, contravaloarea acestora putând fi achitată doar cash. Valoarea nominală a unui jeton se va comunica la locație. Jetoanele nu sunt returnabile, contravaloarea acestora neputând fi returnată.
6.2. Pe întreg teritoriul evenimentului se vor pune la dispoziţia participanţilor locuri de achiziționare de jetoane, în locuri special amenajate și semnalizate. Cumpărarea acestora dă dreptul posesorilor de a obţine produse şi servicii disponibile în perimetrul evenimentului.
6.3. În zonele special amenajate VIP achiziționarea de produse se va face numai pe baza de numerar, jetoanele nefiind valabile.

V. GARANȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul evenimentului oricărui Participant cu un bilet valid. Datele de desfăşurare ale evenimentului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Data și locația evenimentului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate etc.).
2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical/artistic. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.
3. Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva Organizatorului în cazul modificării programului muzical/artistic al evenimentului.
4. Organizatorul exclude asumarea responsabilității pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul evenimentului care nu au fost cauza unei organizări defectuoase sau neglijări.
5. După ce Participantul a intrat în incinta locației, Participantul nu are dreptul de a părăsi perimetrul de desfășurare a evenimentului. Participantul are dreptul de a părăsi perimetrul locației în timpul desfășurării evenimentului doar pe propria răspundere și pentru a avea acces din nou la eveniment va trebui să prezinte sau să achiziționeze un nou bilet de la locația evenimentului, în limita în care acestea sunt disponibile, sau să prezinte o nouă invitație. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri din cauza părăsirii perimetrului locației pe propria răspundere și nu mai poate intra din nou în locația evenimentului dacă cauza este lipsa disponibilității biletelor.
6. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara perimetrului unde este desfășurat evenimentul.

VI. SANCȚIUNI

1. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui Participant în incinta evenimentului, total sau parţial, sau de a invita Participantul să părăsească incinta locației unde
este desfășurat evenimentul, în cazul încălcării Regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.
2. Organizatorul va redirecţiona cazurile de bilete false către organele penale, pentru începerea cercetării.
VII. SEMNE ȘI DREPTURI DE AUTOR
1. Organizatorul are drepturi depline asupra numelor comerciale înregistrate sau nu în România, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor de pe www.russianroulette.ro sau alte canale pe care le folosește, precum cele menţionate mai sus în legătură cu evenimentul Russian Roulette. Cele menţionate mai sus nu pot fi copiate, utilizate sau distribuite în scop comercial fără acordul Organizatorului.
2. Logo-urile, siglele, numele comerciale, înregistrate sau nu, semnele, numele de domenii şi celelalte informaţii se află sub proprietatea intelectuală a Organizatorului şi sunt protejate de legile europene în vigoare.

VIII. CAZ MAJOR

În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de partipant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul Regulament.

.